Архив заети дати 2011 година

< Начало
2011
янфевмартаприлмайюниюлиавгсептоктноедек
1419163363241
262749135863
161451620109114
3019112221171513
221823282319
2825302427
3127

Следните сватби са извън София:
30 април - Велико Търново;
6 май - Кюстендил;
28 май - Троян;
31 май - Трявна;
18 юни - Велико Търново;
16 юли - Банско;
30 юли - Сливен;
13 август - Враца;
10 септември - Троян;
11 ноември - Велинград;
13 ноември - Русе;

Н.Митев Сватбена фоторафия