Архив заети дати 2014 година

< Начало
2014

януфевмарапрмайюниюлиавгсепоктноедек
11 22 1 4 2 1 5 2 6 4 97
12 15 26 3 6 6 9 7 183027
17 7 12 16 13 25
18 14 19 17 18 26
24 15 26 23 20
25 21 24 21
26 22 30 27
31 28 31
29

Следните сватби са извън София:
18 май - Санкт Петербург, Пловдив;
5 юли - Secret Garden, Сливен;
19 юли - Secret Garden, Сливен;
23 август - Riu, Правец;
13 септември - Чайка, Враца;

Н.Митев Сватбена фоторафия