Архив заети дати 2015 година

< Начало
2015
януфевмарапрмайюниюлиавгсепоктноедек
1 18 1 5 4 1 5 35
19 2 6 5 2 6 107
25 5 7 11 8 12 1721
26 9 13 18 15 13 24
10 20 19 16 19
16 27 25 21 20
17 28 31 22 26
24 23 27
29 29
30
31

Следните сватби са извън София:
2 май - Borovetz Hils, Боровец,
24 май - Riu, Правец;
30 май, 13 юни, 8 август, 19 септември - Голф клуб "Света София", Равно поле;
28 юни, 29 август - Комплекс "Яев" - с. Соколица
4 юли - Кюстендил;
31 юли - Бургас;
6 септември - Благоевград;

Н.Митев Сватбена фоторафия