Архив заети дати 2016 година

< Начало
2016
януфевмарапрмайюниюлиавгсепоктноедек
9 4 2 14 4 2 7 3 1132
12 8 15 5 9 8 4 15
27 9 22 11 15 13 6
23 18 16 14 11
28 19 23 20 17
25 29 21 21
26 30 27 23

Следните сватби през 2016-та година са извън София:
2 април - Стара Загора;
14 май - Пловдив;
26 юни - Сливен;
23 юли - Правец;
30 юли - Арбанаси;
7 август - Равно Поле;
4 септември - Трявна - Соколица
23 септември - Балчик

Н.Митев Сватбена фоторафия