Архив заети дати 2017 година

< Начало
2016
януфевмарапрмайюниюлиавгсепоктноедек
7 4 22 6 9 1 3 2 1 11
18 29 13 10 8 5 3 7
30 14 16 14 11 9 21
20 17 15 13 10
24 23 22 19 16
27 24 24 26 17
28 29 22
24
30

Следните сватби през 2017-та година са извън София:
13 май, събота - Арбанаси/Велико Търново;
14 май, неделя - Сливен;
10 юни, събота - Арбанаси/Велико Търново;
01 юли, събота - Поморие;
08 юли, събота - Арбанаси/Велико Търново;
15 юли, събота - Боженци;
24 юли, понеделник - Нова Загора;
29 юли, събота - Стара Загора;
05 август, събота - Арбанаси/Велико Търново;
30 септември, събота - Могилово (Стара Загора);

Н.Митев Сватбена фоторафия