Портфолио със сватбени снимки

< Начало

Портфолио на Н.Митев Сватбена фотография

Една любима част от всичките стотици хиляди снимки, които заснехме от 2008-ма година досега на повече от 300 сватби в цяла България.