COVID-19 и сватбите

Южен парк

Актуална ситуация с коронавирус и (не)провеждането на сватби в извънредно положение

Към 15 юли в ритуалните зали в София се допускат ограничен брой хора (до 20) с маски. На практика младоженците махнат маските си по време на ритуала или не ги слагат изобщо. Във всяка църква условията са различни в зависимост от преценката на съответния свещенослужител.  В ресторантите сватбите преминават както преди – не се  усеща, че има пандемия.

Към 29 май са разрешени гражданските бракове в ритуалните зали, като гостите трябва да са с маски и да са повече от 30% от капацитета на залата.

На 12 май, след проведена среща между представители на правителството и на ресторантьорския бранш, се разрешават сватбите на открито при условия, които тепърва трябва да се уточнят в заповед на министъра на здравеопазването.

Към 7 април 2020 година най-близкото до сватба, което може да осъществите, е да сключите граждански брак в ритуална зала, но само в присъствието на кумовете, фотограф и без други гости. Снимах такъв граждански брак на 14 март, като длъжностното лице в близко до паниката състояние ми забрани да я доближавам и ме позиционира в ъгъла на залата.

В момента повечето двойки със сватби през май и юни се организират да преместят сватбите си към август, септември или октомври 2020 година, друга по-малка част от младоженците променят датите си за 2021 година, а отделни двойки на този етап се отказват от сватбеното си тържество.  Информацията идва от комуникацията с моите младоженци, както и от споделеното от колеги.

Някои младоженци със сватби през юни и юли към този момент са в процес на изчакване, като търсят да се подсигурят с „резервни“ дати, тоест договарят с ресторантите, че ако на датата на сватбата им продължава извънредното положение,  ще преместят сватбата си за резервната дата през август, септември или октомври.  И докато това е приложима възможност за локации и услуги, които имат сравнително малък брой записани сватби, е на практика неосъществимо за тези, които имат повече на брой ангажименти.  Поради липса на по-адекватно решение и в условията на неяснота, посоката, която се следва към момента е 6 месеца сватбен сезон да се осъществи за 2-3 месеца, а това означава, че няма как да се предвиждат резервни дати, които евентуално да остават празни.

В популярните facebook групи за сватби настроенията са по-скоро положителни и повечето булки със сватби през юни и нататък очакват сватбите им да се осъществят.

Какво става с договорите между сватбените професионалисти и младоженците? Кога и дали се връща платеното капаро?

Въпрос, който има потенциала да бъде причина за спорове и неприятни емоции между страните.

(Впрочем дори и да нямате писмен договор с вашия ресторант, фотограф, дисководещ и т.н., това не променя нещата.  И устната уговорка е също договор, както и размяната на електронни писма с оферта, преговори и потвърждения. )

Изводите, които си правя след дискусии с колеги, както и разяснения на адвокат, са, че ако е в сила извънредно положение, такова каквото е то в момента до 13 май, то тогава това е  непреодолима сила (форсмажор) и за младоженци, и за сватбени услуги, тоест договорът между тях може да бъде прекратен от всяка една от страните, която не би имала интерес уговореното да се осъществи на по-късен етап. Предвид, че договорите в сватбения бранш се уговарят за конкретна дата, съм склонен да мисля, че тук няма нужда младоженците да уточняват/доказват, дали имат или нямат интерес сватбата им да бъде на по-късна дата. Още с договора е уточнено за коя дата имат интерес и двете страни.

Какво следва от това?

Младоженците следва да получат заплатеното капаро обратно и нямат други ангажименти към сватбената услуга.  Разбира се, за сватбените локации и за услугите е по-добър вариант, когато младоженците пренасрочат сватбата си за друга дата, но последните нямат такова задължение.

За да могат да си искат младоженците капарото обратно, трябва да е сигурно, че сватбата им няма да се проведе поради извънредното положение. Така, ако сте планирали сватбата си на 20 юни и днес (7 април) се обадите на дисководещия си да му кажете, че сватбата ви отпада, то той чисто юридически не е длъжен да ви върне капарото, защото към днешна дата за 20 юни не е обявено извънредно положение – то е до 13 май. Нещо повече – дори и по-късно извънредното положение пак да бъде удължено след 20 юни, то той отново не ви дължи връщане на капарото, защото вие вече сте отменили сватбата си преди това.

В момента ситуацията с извънредното положение е ясна и проста от гледна точка на това, че сватби не могат да се провеждат.  Много е вероятно да дойде момент, в който положението ще се облекчи и вече ще опира до личната преценка на хората при наличие на известен риск.  И тогава вече трябва всеки случай да се разглежда поотделно затова как би било правилно да се реши въпроса с договора, провеждането на сватбата и капарото.  Защото може и да е разрешено да се провежда сватба, но какво правим, ако половината гости не поискат да присъстват?

В българското право настоящата ситуация се регулира от чл. 306 от Търговския закон: 

Чл. 306. (Нов – ДВ, бр. 83 от 1996 г.) (1) Длъжникът по търговска сделка не отговаря за неизпълнението, причинено от непреодолима сила. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непреодолима сила.
(2) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
(3) Длъжникът, който не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в подходящ срок уведомява писмено другата страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.
(5) Ако непреодолимата сила трае толкова, че кредиторът вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и длъжникът.

Също така и от чл. 267 от Закона за задълженията и договорите, във връзка с уредбата на договора за изработка:

Чл. 267. Ако изпълнението на работата стане невъзможно вследствие причина, за която никоя от страните не отговаря, изпълнителят няма право на възнаграждение. Ако една част от работата е била изпълнена и може да бъде полезна за поръчващия, изпълнителят има право на съответната част от уговореното възнаграждение.
Изпълнителят има право на възнаграждение, ако изпълнението на работата е станало невъзможно изцяло или отчасти вследствие негодността на материала или на проекта, дадени от поръчващия, и изпълнителят своевременно го е предупредил.

Какво да правим ако сме младоженци и сме организирали сватба през 2020 година?

Не знам.  Силно се надявам, че нещата ще се оправят максимално скоро. И все пак, ако решите да променяте датата за сватбата си за по-късно през тази година или за следващата, добрата новина е, че както аз, така и почти всички колеги, с които съм обсъдил въпроса, са съгласни и приемат подобно решение без никакви резерви.


Не пропускайте да харесате нашата страница във Facebook - това ни кара да се чувстваме специални, а също така и ще виждате последните ни сватбени снимки и публикации в блога 🙂

2 thoughts on “COVID-19 и сватбите

  1. Волен Евтимов 7 април 2020 в 20:45

    Отново прекрасна статия от образован човек и колега. Статия с неутрален характер и от позициите на младоженци и фотограф. Личи си, че си учил право. Поздравявам те!

  2. Петра 19 юни 2020 в 13:51

    Страхотна статия! Ще следим тук най-новата информация около коронавируса и сватбите в следващите седмици. Другаде толкова подробна информация не можахме да намерим досега. Поздравления и огромно благодаря!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *