Как протича църковния брак?

nmitev.com_NS_0795
Според храма, където се провеждат, венчавките имат нюанси в протичането, както и различна продължителност в зависимост от изпълнението на отделни молитви, песнопения и чтения. Във всички популярни църкви времетраенето на брака не превишава 20 минути, докато в църкви в много малки населени места, както и в такива с няколко брака в годината е възможно венчавката да продължи и около 1 час.

Ритуалът се състои  две части: обручение и венчание. Обручението е нещо като символичен годеж на младоженците. Извършва се в предверието (притвора) на храма. Народните суеверия, които църквата всъщност не харесва много, са си пробили път и тук: Твърди се, че е добре при влизането в храма и двамата младоженци да стъпят първо с десния крак.

Свещеникът подава на младоженеца и после на невестата запалени свещи, които са свързани помежду си и прочита молитва.

Молитва при обручение:

Боже вечни, Ти, който неразделно съчетаваш и в единство правиш съюза на любовта неразрушим; Ти, който благослови Исаак и Ребека и техните наследници, като яви своето обещание; Ти сам благослови и тези Твои раби (имената на младоженците), упътвайки ги към всяко едно добро дело, понеже си милостив и човеколюбец.

nmitev.com_EN_0563

Отецът взима венчалните пръстени и поднасяйки ги трикратно последователно към младоженеца и булката, повтаря по три пъти за всяка халка: „Обручава се божият раб (името на младоженеца) на божията рабиня (име на невестата) в името на Отца, и Сина, и Светаго Духа“ , на третия път халката се целува от младоженеца, съответно булката и след това се  поставя на безименния пръст на дясната ръка.  Пръстените не се поставят докрай, защото след това кумата, а в някои църкви кумът или свещенослужителят, след това три пъти разменят пръстените.

Ритуалът приключва, с молитва отправена от свещеника до Господ да благослови и утвърди обручаването.

nmitev.com_DD_0198

Втората част от брака – венчанието, протича в средата на храма пред маса с поставени на нея кръст, евангелие, венци или корони, червено вино, хляб, мед.

Молитва при венчание:

Ти, който си създал човека и от реброто му си създал жената. И Ти го съчета с помощницата му, че така бе угодно на Твоето величество – да не бъде човек сам на земята. И сега, Ти, Владико пресвети, протегни ръката си от светото си жилище на нас, Твоят раб (името на младоженеца), защото чрез Тебе се съчетава мъжът с жената, събери ги в единна мисъл. венчай ги с любов, съвъкупи ги в единна плът, дай на утробата им плод, за да добият благи чеда и за да пребивават неосъдени в този живот.

nmitev.com_GV_0280

Боже пресвети и пречестни, създателю на всяка твар, Ти, който претвори реброто на нашия праотец Адам чрез своето човеколюбие в жена и рече, че „не е добро човек да бъде самотен на земята, та да му сътворим помощник”. И като я благослови рече: „Растете и множете се, и напълнете земята и я притежавайте”. И двамата съчета ведно, като заради това рече: „Ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си и двамата ще бъдат една плът”. Тях Господ ги събра и човек не може да ги раздели. Благослови Ти своя раб Авраам и развърза лоното на Сара и го направи баща на много народи. Ти на Исаак дари Ребека и благослови техния плод – Яков и Рахил. Ти съчета чрез него яви дванадесетте патриарси, събра ведно Йосиф и Асенета и им дари плод – децата Ефрем и Манасия. Ти свърза Захарий и Елисавета и яви техния син, Предтечата, с пречистото си раждане. И от Йесеевия корен отхрани Приснодевата и в нея се въплъти и се роди за спасение на човешкия род поради неизреченото си дарование и голямата си благост. Ти дойде в кана Галилейска и благослови брака, който стана там, и за да проявиш Твоята воля, направи чудо с него – законното съчетание, из което да се роди чедо. Ти, сам, Владико пресвети, чуй тази молба на молещите се към Тебе – както там, така и тук дойди с Твоето невидимо присъствие, благослови и този брак и дай на Твоя раб (името на младоженеца) мирен и дълговременен живот, целомъдри и любов един към друг в този съюз на този свят, жизнено семе и благодат за чеда и ги сподоби с неувяхващия венец на славата, та чедата им да видят своите чеда. И да им (на имената на младоженците) от росата на небесните висини и от благата на земята и изпълни дома им с пшеница, вино и масло и с всякаква благодат, и всичко, от което се нуждаят, им дарувай, и всякакво желание за спасение, защото Ти си Бог милостив и щедър в своето човеколюбие. И Ти въздаваме слава с безначалния ти Отец и с пресветия и благ и животворен Дух и сега, и завинаги, и във вековете, амин.

nmitev.com_NR_0231

Свещеникът взима короните/венците и произнася сакралната фраза: „Венчава се божият раб (името на младоженеца) на божията рабиня (име на невестата) в името на Отца, и Сина, и Светаго Духа“.  Действието е аналогично на момента с пръстените – фразата се произнася общо 6 пъти – 3 пъти, след което се целува от младоженеца и се полага на главата му и още 3 пъти, след което се целува от булката и се полага на главата й

Кумът с прекръстени ръце хваща короните и ги  разменя 3 пъти, като през това време свещеникът пее: „Господи Боже наш със слава и чест ги венчай!”  И тук има още едно народно поверие, за което ще си посипете главата с пепел, ако питате отеца дали е вярно – не било на късмет, ако кумът чукне короните една в друга, докато ги разменя 🙂

nmitev.com_NS_0799

Съществен момент от църковния брак е четенето на Евангелие от Йоан 2:1-11, където се описва първото чудо на Исус Христос. По време на четенето всички гости трябва бъдат изправени.

1. На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска, и Иисусовата майка беше там.
2. Поканен беше на сватбата също Иисус и учениците Му.
3. И като се привърши виното, казва Иисусу майка Му: вино нямат.
4. Иисус й казва: какво имаш ти с Мене, жено? Още не е дошъл часът Ми.
5. Майка Му рече на служителите: каквото ви каже, сторете.
6. Имаше там шест каменни делви, поставени за миене по иудейския обичай, побиращи по две или по три мери.
7. Иисус им казва: напълнете делвите с вода. И напълниха ги догоре.
8. Тогава им казва: налейте сега и занесете на стария сват. И занесоха.
9. А когато старият сват кусна от водата, що се бе превърнала на вино (и той не знаеше, отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха), той повика младоженеца
10. и му каза: всеки човек слага първом доброто вино и, когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино досега.
11. Така Иисус тури начало на чудесата Си в Кана Галилейска и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.

Десетките чудеса на Исус Христос са предимно свързани с премахване на страданието – изцеление, възкресяване, спасение на гладни и с контрол върху природата.  Актове с монументално и пределно значение за отделния човек или за огромни групи от хора.  Ако ги сравним с първото му чудо, то то е по повод на един маловажен и незначителен случай – свършило пиенето на сватба.  Тъй като Бог знае всичко и не греши, то не би могло да се приеме чудото за нeщо случайно и спонтанно, а напротив за закомерно и в пълна степен отразяващо волята на Господ.   Разказът за сватбата в Кана възвестява, че малките моменти на щастие, веселбите и пируването са също толкова иманентна и значима част на човешкия живот, колкото е и страданието, греховете, раждането и смъртта. Нещо повече – те са богоугодни и човек не трябва да се удава само на терзание, сивота и аскетичност за да получи единение и да бъде праведен пред Господ.

След прочита от Евангелието, свещеникът дава на младоженеца и после на невестата да отпият по три малки глътки от чашата с виното, след което ги захранва с хляб и мед (в някои църкви бонбони).

Младоженците и кумове се хващат за ръце и под напътствията на свещенослужителя обикалят около аналоя (масичката) 3 пъти.  Няколко пъти отецът ги благославя, а те отвръщат с поклон.

Ритуалът завършва с молитва за Божията благословия за новото семейство и свалянето на короните.

Някои свещеници отправят и напътствени слова към младоженците в свободна форма. Други приканват гостите да поздравят младоженците.  В църквата към Софийската духовна семинария е станало традиция да правим снимка с младоженците пред олтара на църквата.

В повечето църкви младоженците излизат последни, което е и по-оптималния вариант – гостите са вече отпред ръкопляскат им и могат да си вземат от хвърлените късметчета. Така както го гледаме по филмите 🙂  В други църкви младоженците излизат първи, което почти винаги е неудачно, създава задръствания на входа и въпросителни кога, как и накъде да се хвърлят късметчетата.

Други публикации по темата Църковен брак:

Изисквания за сключване на църковен брак
Относно степените на родство, при които не се позволява църковен брак, необходимите документи и какво трябва да се занесе в църквата

Може ли да се сключи църковен брак преди гражданския?
Според българското законодателство и на практика.

В кои дни може и в кои не може да се сключва църковен брак?
Пости, твърди и подвижни празници, задушници


Не пропускайте да харесате нашата страница във Facebook - това ни кара да се чувстваме специални, а също така и ще виждате последните ни сватбени снимки и публикации в блога 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *